به سایت آموزشگاه طراحی و نقاشی پنگوئن خوش آمدید.آموزشگاه پنگوئن ارائه دهنده آموزش آکادمیک نقاشی چهره و پرتره ، طراحی فیگوراتیو و سایر متدها
آثار هنری برگزیده
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد 80 * 80 سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش هلندی بریتانیائی 'سرلارنس آلما تادما'؛ با نام 'اظهار عشق'
 //// Recreated painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting', size '80 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by Dutch-British painter 'Sir lawrence Alma Tadema', named 'Courtship'
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو پرتره؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' اثر نقاش هلندی بریتانیائی 'سرلارنس آلما تادما'؛ با نام 'تفاوت نظرها'
 //// Recreated figurative portrait painting, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima' by Dutch painter English 'Sir lawrence Alma Tadema', named 'A difference of opinion'
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو ذهنی اساطیری؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش معاصر 'لیندا برگ کوئیست'؛ با نام 'بانوی چنگ نواز'
 //// Recreated figurative mythological fictional painting, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by the contemporary painter 'Linda bergkwist' named 'Harpist Lady'
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو؛ سبک 'رئالیسم _ آکادمیک کلاسیسیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از اثر نقاش ایتالیائی قرن نوزدهم و بیستم 'اوژن فون بلاس'؛ با نام 'بر روی تراس'
 //// Recreated painting artwork, movement 'Academic Classicism - Realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by Italian painter of the nineteenth and twentieth centuries 'Eugene Von Blass', named 'On the Terrace'
نام اثر: نغمه عشق
نوع اثر: کپی - رنگ روغن
ابعاد: 60x90 cm
نوع قاب: چوبی
وضعیت: موجود نیست
نام اثر: تفاوت نظرها
نوع اثر: کپی - رنگ روغن
ابعاد: 60x90 cm
نوع قاب: چوبی
وضعیت: موجود نیست
نام اثر: بر روی تراس
نوع اثر: کپی - رنگ روغن
ابعاد: 60x80 cm
نوع قاب: چوبی
وضعیت: موجود نیست
نام اثر: اظهار عشق
نوع اثر: کپی - رنگ روغن
ابعاد: 80x80 cm
نوع قاب: چوبی
وضعیت: موجود نیست
کلیه حقوق مربوط به مطالب و آثار این سایت محفوظ و متعلق به آموزشگاه پنگوئن می باشد.
Copyright © 2009- - Penguin Art Gallery & Institute. All Rights Reserved.