اثر نقاشی بازآفرینی  فیگوراتیو و منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' اثر نقاش نروژی قرن نوزدهم و بیستم 'هانس دال'
 //// Recreated figurative and landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by Norwegian painter of the nineteenth and twentieth centuries 'Hans Dahl'
به سایت آموزشگاه طراحی و نقاشی پنگوئن خوش آمدید.آموزشگاه پنگوئن ارائه دهنده آموزش آکادمیک نقاشی چهره و پرتره ، طراحی فیگوراتیو و سایر متدها
نمونه های نقاشی رنگ روغن و آبرنگ
کلیه حقوق مربوط به مطالب و آثار این سایت محفوظ و متعلق به آموزشگاه پنگوئن می باشد.
Copyright © 2009- - Penguin Art Gallery & Institute. All Rights Reserved.
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو و منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' اثر نقاش نروژی قرن نوزدهم و بیستم 'هانس دال'

Recreated figurative and landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by Norwegian painter of the nineteenth and twentieth centuries 'Hans Dahl'