اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو تمثیلی اساطیری عرفانی ؛ سبک 'مینیاتور'؛ تکنیک 'آبرنگ' ؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'
 //// Recreated figurative mythological spiritual painting artwork, movement 'miniature' ,technique 'Watercolor' , size '30 * 40' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima'
به سایت آموزشگاه طراحی و نقاشی پنگوئن خوش آمدید.آموزشگاه پنگوئن ارائه دهنده آموزش آکادمیک نقاشی چهره و پرتره ، طراحی فیگوراتیو و سایر متدها
نمونه های نقاشی رنگ روغن و آبرنگ
کلیه حقوق مربوط به مطالب و آثار این سایت محفوظ و متعلق به آموزشگاه پنگوئن می باشد.
Copyright © 2009- - Penguin Art Gallery & Institute. All Rights Reserved.
اثر نقاشی بازآفرینی فیگوراتیو تمثیلی اساطیری عرفانی ؛ سبک 'مینیاتور'؛ تکنیک 'آبرنگ' ؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'

Recreated figurative mythological spiritual painting artwork, movement 'miniature' ,technique 'Watercolor' , size '30 * 40' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima'