به سایت آموزشگاه طراحی و نقاشی پنگوئن خوش آمدید.آموزشگاه پنگوئن ارائه دهنده آموزش آکادمیک نقاشی چهره و پرتره ، طراحی فیگوراتیو و سایر متدها
نمونه کارهای مربوط به دوره رنگ و نقاشی مقدماتی
...
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل میوه و سبد میوه بر روی میز 
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '30 * 40' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', the model fruits and the fruits basket on the table
اثر نقاشی اوریجینال منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم _ ناتورالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 90' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' از منظره طبیعی
 //// Original landscape painting nature, movement 'realism _ naturalism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 90' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima' ,model the nature landscape
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بی جان؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '30 * 40' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل سبد میوه گیلاس و زردآلو
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '30 * 40' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima ', the model cherries and apricots and fruits basket
اثر نقاشی اوریجینال منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از تصویر ذهنی منظره طبیعی
 //// Original landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, created by the painter 'Mehri Ziraksima', from imaginational landscape picture
اثر نقاشی بازآفرینی  فیگوراتیو و منظره طبیعت؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '60 * 80' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما' اثر نقاش ناشناس
 //// Recreated figurative and landscape painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '60 * 80' cm, by the painter 'Mehri Ziraksima', created by an anonymous painter
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بیجان ؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '50 * 50' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل گلدان و گل ژلویرا
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '50 * 50' cm, created by the painter 'Mehri Ziraksima', the model vase and Jelvira flowers
اثر نقاشی اوریجینال طبیعت بیجان ؛ سبک 'رئالیسم'؛ تکنیک 'رنگ روغن'؛ ابعاد '50 * 60' سانتیمتر؛ توسط نقاش 'مهری زیرک سیما'؛ از مدل گلدان و دسته گل
 //// Original still-life painting artwork, movement 'realism' ,technique 'Oil Painting' ,size '50 * 60' cm, created by the painter 'Mehri Ziraksima', the model vase and flowers
کلیه حقوق مربوط به مطالب و آثار این سایت محفوظ و متعلق به آموزشگاه پنگوئن می باشد.
Copyright © 2009- - Penguin Art Gallery & Institute. All Rights Reserved.